1) Sofra Otururken

Bismişah Allah Allah .Evvel Allah diyelim ..Kadim Billah diyelim .Geldi Ali sofrası Şah versin biz yiyelim Allah Eyvallah Hü Dost

Sorfada Kalkarken
Bismişah Allah Allah :Bu bitti Ganisi Gele Hak Muhammed Ali Berekatını vere Yiyip yedirenlere pişirip kotaranlara nur-i imam ve aşk-ü şevk ola gittiği yerler gam ve gusse gormeye Hizmet Sahipleri Hizmetlerinden Şefaat Bula Lokma Hakkına Evliya Keremine Cömertler Cemine Gerçek Erenler Demine Hü Allah Eyvallah Hü Dost..

2 Su içerken
Besmele Söylenir .içtikten sonra Hüseyine Selam ve rahmet.Onu şehid Edene sadhezar lanet denir..

3 Işık yakarken
Bismişah Allah Allah Çıragı Ruşen Fahri DErvişan Zuhuru iman kürşad-i Meydan Kanuni Evliya Kuvvet-i Abdalan Gerçek Erenler Demine Hü Allah Eyvallah Hü Dost..
sır Ederken
Bismişah Allah Allah Batın oldu çerağı Nur-u Ahmed Zahir oldu Şemsi Mah-ı Muhammed Allah Eyvallah Hü Dost..

4 Kapıdan Girerken
Allah dost Hak dost Erenler Aşıklar sadıklar ve Sakinan-ı ayini cem-i aşkına Hü Allah Eyvallah

5 Mürşit Huzurunda
Şemi Tevfiki Hidayettir Yüzün Ehli Naviye beşarettir Yüzün Sureti Haktan İşarettir Yüzün Hacc-ü İhram-ü ziyarettir yüzün Allah Eyvallah Hü Dost..

6 Tıg bend Baglarken
Bismişah Allah Allah
Hizmet-i merdan ile dil bendini Guşüvare kılmışe Pir bendini Rehber ile Pir'e ettik iktida Taktı Selman Boynuma Tığ bendini Allah Eyvallah Hü Dost..

7 Kamberiye Takınırken
Nişan verdim Sana Kanber Ali'den,Erenler Hadimi ,Şah-ı Veli'den Kamberim Düldül'e Gayret Kuşağı Kuşandım ben Anı Pir Elinden Allah Eyvallah Hü Dost..

8 Teslim Taşı Takınırken
Erenler Erkanı oldı İmanım Kalmadı Gönlümde Şekk-ü Gümanım Takup Teslim olup Hakka Hemişe Erenler yolunda Fedadır Canım Allah Eyvallah Hü Dost..

9 Hırka Giyerken
Hanedan-ı Ahmed'e Kıl iktida Başü Canı Terk et Edüp eyle Feda Cehd edersen giydire ta Erenler Hırka-i Fahr-i Muhammed Mustafa Allah Eyvallah Hü Dost..

10 EL Yüz Yıkarken
Bismişah Allah Allah
Dest-i Kudre-ullah Cemal-i Resul-ullah Kemali Resul-ullah Keremi Şahı Velayet Ali KErameti Hünkar Hacı Bektaşi Veli
Bi Hürmeti Balım Sultan Allah Eyvallah Hü Dost..

11 Misafir Oldugun yerden Ayrılırken
Bismişah Allah Allah Kadr-i Visalin Nur-i Saadet vechi Cemalin Ruz-i Kıyamet Dem mail oldu gam zail oldu Gelmek iradet gitmek icazet Allah Eyvallah Hü Dost..

12 Yola Düşünce
Bismillah Ve Billah Tevvekkeltü Alellah LA HAvle Vela Kuvvete İlla billah

13 Tıraş'a başlarken

Bismişah Allah Allah Tıraş olmak bugün minnet Hüdaya Tevallamız Muhammed Mustafa'ya Teberra Kılmışız biz Hariciye Esir olduk Ali Zeynel Aba'ya Allah Eyvallah Hü Dost..

Tıraş bitince
Bismişah Allah Allah Kim Tıraş olduk Bugün bulduk Safa Ehlibeyte bendeyiz kıldık vefa Nazil oldu Ayeti Muhalleku Hem tıraş oldu onuniçin Mustafa..

14 Ayini Cem bitince
Bismişah Allah Allah Oturan duran koğsuz gıybetsiz evine varan Yastığına baş koyup niyaz Eden Canlar canların Hak Erenler Muradını vere Gerçeğe Hü Allah Eyvallah

15 Uyku Yatarken

Yattım Allah Kaldır beni Rahmetine Daldır beni Eğer Vadem yetti isa iman ile Gonder beni.
Yattım Sağıma Döndüm soluma Sığındım Süphan 'a .Mürşidime rehberime,Pirime ,Dinime,İmanıma Kalkarsam Allah ,Kalkmazsam amentü Billah .Destur Allah Eyvallah

Uykudan Kalkarken
Üç dEfa Selamullah ve Salavatullah Ya İmam Hüseyin

16 Hacı Bektaşi Veli Ziyaretinde
Eşiğe Niyaz Ederken
Bismişah Allah Allah
Esselam ey mehruban-i barigahi evliya
Esselam ey cansiperan-i tarik-i evliya
Esselam ey sahiban-i ahd-i ikrar-i mezid
Esselam ey tabian-i şeri pak-i Mustafa
Bercemali Muhammed Kemali İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali Ra Bülende Salavat.

içeride Tavaf ederken
Bismişah Allah Allah
Cemalin senin nur-u ilahi
Yüzündür alemin mihrile mahi
Ayagın bastığı ey mazharı Hak
Erenler başının Tac-ü külahı
Niyaz olsun sana dünya ve ukba
ki Sensin din-ü dünya padişahı
Bercemali Muhammed Kemali İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali Ra Bülende Salavat.

Bu Dualar Hacı Bektaşi Veli Dergahından .Alıntı Yazar :Tevfik Oytamdandır..
Gerçek Erenler Demine Hü Allah Eyvallah